version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.1.4

Wersja Premium - Zapytaj o Ofertę for Magento 2

1.1.4
Options
Include
99.99
Qty:
Description

Zachęć użytkowników swojego sklepu do prośby o najkorzystniejsze ceny produktów za pomocą rozszerzenia Magento 2 Request a Quote. Pozwala to na uzyskanie wycen cenowych dla pojedynczych lub wielu przedmiotów, co przekłada się na zwiększoną generację leadów i konwersji.

 • Pozwól użytkownikom wnioskować o kosztorysy dla wielu produktów.
 • Włącz przycisk „Dodaj do oferty” na produktach i w kategoriach.
 • Dostosuj opcję „Dodaj do oferty” pod względem tekstu i koloru.
 • Pozwól określonym grupom klientów składać zapytania o ofertę.
 • Skonfiguruj powiadomienia e-mail, zarządzaj wszystkimi zapytaniami.
 • Pozwól klientom dodawać komentarze i przeglądać oferty w swoich kontach.
 • Zatwierdzone przez Magento Marketplace.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Premium Request for Quote
 • Add Request For Quotation on Product Page
 • Separate Quote Cart Popup
 • Submit Quote
 • Premium Request for Quote
 • Add Custom Fields to Quote Cart Page
 • Quote Requests
 • Move Quote to Cart
 • Quote View
 • Quote Edit
 • Quote Edit
 • Quote Configuration
 • Quote Configuration
 • Quote Configuration
Premium Request for Quote
Premium Request for Quote
Add Request For Quotation on Product Page
Add Request For Quotation on Product Page
Separate Quote Cart Popup
Separate Quote Cart Popup
Submit Quote
Submit Quote
Premium Request for Quote
Premium Request for Quote
Add Custom Fields to Quote Cart Page
Add Custom Fields to Quote Cart Page
Quote Requests
Quote Requests
Move Quote to Cart
Move Quote to Cart
Quote View
Quote View
Quote Edit
Quote Edit
Quote Edit
Quote Edit
Quote Configuration
Quote Configuration
Quote Configuration
Quote Configuration
Quote Configuration
Quote Configuration

JAK ROZSZERZENIE MAGENTO 2 REQUEST FOR QUOTE KORZYSTA Z TWOJEGO SKLEPU?

Zwiększ przychody sklepu

Rozszerzenie pomaga pozyskać zgłoszenia ofertowe i przekształcać je w zamówienia. To przekłada się na poprawę sprzedaży i przychodów.

Zrozumienie potrzeb klienta

Zapytania ofertowe z komentarzami użytkowników pomagają zrozumieć ich potrzeby. Dzięki temu możliwe jest udzielanie bardziej odpowiednich szacunków kosztów.

Zwiększ liczbę powtarzających się klientów

Możliwość negocjowania cen produktów prowadzi do powtarzających się klientów. Im więcej negocjujesz, tym więcej zamówień otrzymujesz.

JAK ROZSZERZENIE MAGENTO 2 REQUEST FOR QUOTE KORZYSTA Z TWOJEGO SKLEPU?

Ułatwienie użytkownikom składanie żądań ofertowych

Dając klientom opcję złożenia zapytania ofertowego, zwiększasz szanse na dokonanie sprzedaży. Klienci wahający się co do zakupu mogą być bardziej skłonni do finalizacji transakcji, jeśli mają możliwość negocjacji lub otrzymania spersonalizowanej oferty.

Nasze rozszerzenie do Magento 2 umożliwia umieszczenie przycisku „Dodaj do oferty” na stronach produktów i kategorii, co pozwala klientom na negocjowanie ceny lub innych warunków przed dokonaniem zakupu. Następnie możesz tworzyć spersonalizowane oferty dla każdego klienta, dostosowane do ich potrzeb i preferencji.

Żądania ofertowe dla wielu produktów

Funkcja „Dodaj do oferty” pozwala klientom uwzględnić kilka produktów w jednym żądaniu ofertowym, eliminując konieczność składania osobnych wniosków o wycenę dla różnych pozycji i oszczędzając im czas.

Dostosuj przycisk „Dodaj do oferty

Aktywuj przycisk „Dodaj do oferty” zarówno dla produktów, jak i kategorii, a następnie dostosuj go, wybierając tekst i kolor tła. Umieszczenie go obok opcji „Dodaj do koszyka” ułatwi użytkownikom jego zlokalizowanie i skorzystanie z tej opcji.

Pokaż opcję „Dodaj do oferty” na produktach i w kategoriach

Aby włączyć opcję Zapytania o Ofertę w swoim sklepie internetowym, możesz wybrać konkretne kategorie, na których chcesz, aby była wyświetlana. Dzięki temu opcja Zapytania o Ofertę będzie dostępna nie tylko na wybranych stronach kategorii, ale również na stronach produktów w tych kategoriach.

To umożliwia bardziej uporządkowany i efektywny proces składania przez klientów zapytań ofertowych, poprawiając ogólną jakość ich doświadczenia na Twojej stronie internetowej.

Obsługuje różne rodzaje produktów

To rozszerzenie Magento 2 do zapytań ofertowych umożliwia klientom łatwe składanie zapytań ofertowych dotyczących różnych typów produktów, w tym produktów prostych, konfigurowalnych, grupowanych, zestawów i produktów do pobrania.

Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla firm oferujących produkty dostosowane lub personalizowane, ponieważ klienci mogą określić swoje unikalne wymagania w zapytaniu ofertowym.

Ogranicz zapytania ofertowe do określonych grup klientów

Rozszerzenie pozwala na ograniczenie wyświetlania opcji „Dodaj do oferty” do określonych grup klientów. Na przykład, możesz ograniczyć możliwość składania przez detalicznych klientów zapytań o wyceny, pozwalając jedynie hurtownikom na to.

Aktualizacje e-mail dla administratora i klientów

Możesz łatwo skonfigurować powiadomienia e-mailowe zarówno dla administratora, jak i potencjalnych klientów w swoim sklepie Magento 2. Ta funkcja pozwala utrzymywać obie strony na bieżąco w sprawie statusu zamówień, w tym wszelkich zmian lub aktualizacji. Aby skonfigurować powiadomienia e-mailowe, musisz podać adresy e-mail nadawcy i odbiorcy, a także skorzystać z personalizowalnych szablonów e-mailowych dostarczanych przez Magento.

Dodaj niestandardowe pola do strony koszyka ofertowego

Właściciele sklepów mogą dodać różne rodzaje pól niestandardowych do strony „Mój Koszyk Ofertowy” i ustawić je jako obowiązkowe lub opcjonalne za pomocą tego rozszerzenia do zapytań ofertowych dla Magento 2. Administrator może dodać:

 • Pole tekstowe
 • Obszar tekstu
 • Pole wyboru

Zarządzaj wszystkimi żądaniami ofertowymi z centralnego pulpitu nawigacyjnego

To rozszerzenie do Magento 2 oferuje centralny pulpit nawigacyjny, gdzie łatwo można przeglądać, zatwierdzać, odpowiadać lub usuwać wszystkie żądania ofertowe. Dzięki tej funkcji nie musisz już szukać pojedynczych żądań ofertowych w różnych miejscach. Zamiast tego, wszystkie żądania ofertowe są zbiorczo wyświetlane w jednym miejscu, co ułatwia ich zarządzanie i organizację.

Klienci mogą dodawać komentarze do ofert

Użytkownicy mogą dodawać komentarze podczas składania zapytania ofertowego, dostarczając szczegółowych informacji dotyczących swoich konkretnych wymagań i oczekiwań co do szacunków cen. Ta funkcja pozwala klientom komunikować swoje potrzeby bardziej precyzyjnie, umożliwiając dostarczenie im dokładnych i dopasowanych ofert.

Klienci mogą przeglądać wyceny w swoich kontach użytkowników

Klienci, którzy składają prośby o wycenę, mogą je przeglądać w swoich kontach użytkowników, aby śledzić postęp w uzyskiwaniu szacunkowej ceny odpowiedniej dla ich potrzeb.