version1
1.8.x - 1.14.x
version2
1.4.x - 1.9.4
Based on 0 reviews
1.2.0

Badanie użytkowników for Magento 1

1.2.0
Options
Include
49.99
Qty:
Description

Rozszerzenie ankiet Magento od FME umożliwia dodawanie ankiet i kwestionariuszy do Twojego sklepu Magento, aby pozyskać cenne opinie od klientów na temat Twoich produktów i usług. Klienci mogą odpowiadać na te ankiety w formie rozwijanej listy opcji lub w oparciu o ankiety oparte na obrazkach na dowolnej stronie, takiej jak strona główna, strony CMS lub strona rejestracji użytkownika. Rozszerzenie Magento Poll pozwala na zliczanie wielu głosów pochodzących z tego samego adresu IP jako jednego. Dowiedz się więcej na demo.

 • Dodaj ankiety użytkowników, takie jak głosowania i kwestionariusze
 • Wyświetl ankietę użytkownika w konfigurowalnym okienku modalnym
 • Dodaj odpowiedzi oparte na rozwijanym menu tekstowym i galerii obrazków
 • Ogranicz jedno głosowanie dla każdego adresu IP
 • Wyświetl wyniki danych ankiet w sposób kompleksowy
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
 • User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension
User Survey Magento Extension

MOCNE CECHY ROZSZERZENIA ANKIET MAGENTO

Ankiety użytkowników

Rozszerzenie opinii Magento pozwala Ci pytać klientów o ich opinię na temat wybranego przez Ciebie tematu.

Rozwijana lista lub Galeria obrazków

Możesz ustawić opcje odpowiedzi jako rozwijaną listę lub galerię obrazków.

Wyświetlanie na stronie internetowej lub tylko podczas rejestracji

Pytania ankietowe można wyświetlać na stronach internetowych oraz na stronie rejestracji.

Ograniczenie głosów według adresu IP

Możesz ustawić, że wielokrotne głosy pochodzące z tego samego adresu IP będą traktowane jako jeden lub odwrotnie.

Wyświetlanie wyników ankiety

Wyniki ankiety można przeglądać z poziomu panelu administracyjnego.

Konfigurowalne wyskakujące okno ankiety

Możesz konfigurować ustawienia ankiety oraz wyskakującego okna.

Ankieta Magento - Zarządzaj pytaniami i odpowiedziami

Możesz tworzyć i zarządzać pytaniami ankiety oraz zestawami ankietowymi, dostosowując ich ustawienia.

Tytuł pytań

Możesz ustawić tytuł ankiety w zależności od kontekstu.

Kolejność wyświetlania

Kolejność pytań lub odpowiedzi w zestawach ankietowych można ułożyć.

Typy odpowiedzi

Opcje odpowiedzi mogą być wyświetlane w rozwijanej liście lub ankiecie opartej na obrazkach.

Zarządzanie ankietami użytkowników w rozszerzeniu ankiety Magento

Z poziomu panelu administracyjnego można konfigurować ustawienia ankiet użytkowników dotyczące typu ankiety, lokalizacji, zestawów pytań i wyników.

Wybór typu ankiety

Możesz wybrać typ ankiety jako ankiety oparte na obrazkach lub rozwijane listy zgodnie z Twoimi preferencjami.

Przypisywanie wielu pytań

Lokalizacja ankiety może być ustawiona na stronie głównej lub na stronie rejestracji.

Wyświetlanie wyników ankiety

Możesz tworzyć zestawy ankietowe z wieloma pytaniami i przypisywać je do określonych lokalizacji.

Ustawienie lokalizacji wyświetlania

Wyniki ankiety można przeglądać z panelu administracyjnego w formie głosów i procentów.

Opcje konfiguracji w rozszerzeniu opinii Magento

Skonfiguruj ogólne ustawienia rozszerzenia, takie jak głosy IP i wymiary wyskakującego okna.

Ograniczenie głosów według adresu IP

Możesz skonfigurować wymiary wyskakującego okna oraz dostosować jego szerokość i wysokość.

Konfiguracja rozmiaru wyskakującego okna ankiety

Głosy mogą być ograniczone do jednego adresu IP lub można włączyć możliwość wielokrotnych głosów pochodzących z tego samego adresu IP.

Ustawienia suwaka Nivo

Korzyści dla sprzedawcy

 • Pomaga Ci dowiedzieć się, co klienci myślą o Twojej witrynie internetowej i produktach. Ankiety są łatwe do zorganizowania i mogą przynieść cenne informacje. 
 • Możesz użyć tego formularza ankiety, aby zaprezentować nadchodzące produkty. Możesz uzyskać opinie klientów na temat nowego produktu, który chcesz wprowadzić na rynek, aby upewnić się, że odniesie on sukces. 

Korzyści dla klienta

 • Dzięki pytaniom ankietowym klienci mogą przekazywać swoje opinie właścicielowi sklepu. Może to dotyczyć jakiejś usterki na stronie internetowej wpływającej na doświadczenie użytkownika lub produktu, który chcieliby zobaczyć w przyszłości. 
 • Jest łatwy w użyciu i nie wymaga określonej metody odpowiedzi. Klienci mogą wybierać odpowiedź z rozwijanej listy lub zaznaczać obrazek w wyskakującym oknie, aby wyrazić swoje głosy.

Reviews & Ratings

Frequently Asked Questions