version1
1.8.x - 1.14.x
version2
1.4.x - 1.9.4
Based on 0 reviews
1.1.1

Pola dostosowywanej rejestracji. for Magento 1

1.1.1
Options
Include
89.99
Qty:
Description

Rozszerzenie pól rejestracyjnych klientów Magento pozwala na dodawanie niestandardowych pól na stronach rejestracji i konta. Możesz ustawić pozycję pól, ograniczyć według grup klientów oraz pokazywać/ukrywać niestandardowe pola na stronie frontowej. To rozszerzenie obsługuje niestandardowe atrybuty wejścia/wyjścia takie jak Plik, Obraz, Pole tekstowe, Obszar tekstowy, Data, Tylko wiadomość, Lista rozwijana, Wiele wyborów, Tak/Nie, Radio i pole wyboru. Magento 2 Niestandardowe pola rejestracji i Magento 2 Atrybuty klienta.

 • Dodaj niestandardowe pola w rejestracji/koncie.
 • Dodaj obraz, przesyłanie plików, datę i 8 typów pól.
 • Ustaw pozycję pola i zweryfikuj dane wejściowe.
 • Ogranicz niestandardowe pola według grup klientów.
 • Ukryj pole lub umożliw jego edycję przez klienta.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Magento Customer Attributes
 • Magento Customer Attributes
 • Magento Customer Attributes
 • Magento Customer Attributes
 • Magento Customer Attributes
 • Magento Customer Attributes
 • Magento Customer Attributes
 • Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes
Magento Customer Attributes

Dodawanie atrybutów klienta Magento do rejestracji

Strona rejestracji i konta

Dodaj pola do strony rejestracji klienta i strony konta za pomocą rozszerzenia Magento obsługującego atrybuty klienta.

Wiele typów pól

Zarządzaj wszystkimi plikami do pobrania na dedykowanej stronie i kontroluj ich dystrybucję za pomocą limitów pobierania.

Ograniczenia według grup klientów

Podczas tworzenia dodatkowych niestandardowych pól możesz ograniczyć, które grupy klientów mogą widzieć te atrybuty.

Ustawienie pozycji pola

Możesz ustawić pozycję dodatkowego pola w zależności od potrzeb i znaczenia na stronie rejestracji.

Walidacja wejścia

Ogranicza to klientów przed wprowadzaniem informacji w pola zgodnie z prawidłowym typem danych wejściowych, takim jak tylko litery, liczby całkowite, liczby dziesiętne i adresy e-mail itp.

Edytowalne przez klienta

Klienci mogą edytować informacje w swoich polach z sekcji "Moje konto".

Magento Dodaj Atrybuty Klienta Na Stronach Rejestracji i Konta

Moduł atrybutów klienta doda niestandardowe pola na stronach rejestracji i konta. Prosimy sprawdzić nasze rozszerzenie atrybutów płatności, które dodaje niestandardowe pola na stronach zarówno płatności, jak i rejestracji.

Utwórz atrybut klienta tylko na stronie rejestracji

Możesz wybrać, które niestandardowe atrybuty chcesz wyświetlić na stronie rejestracji lub stronie konta. Pomaga to zoptymalizować stronę według własnych potrzeb, ponieważ to od ciebie zależy, czy chcesz ukryć czy pokazać konkretne pola na stronie konta klienta.

Wyświetl na obu stronach rejestracji i konta

Moduł pól klienta Magento umożliwia wyświetlanie niestandardowych atrybutów na stronie rejestracji oraz na stronach konta. Jest to przydatne, gdy istnieją pola, które chcesz pokazać zarówno podczas rejestracji, jak i na stronie konta klienta.

Obsługiwane różne typy pól klienta

Rozszerzenie Magento dodające atrybuty klienta obsługuje następujące pola wejścia/wyjścia.

 • Plik 
 • Obraz 
 • Pole tekstowe 
 • Obszar tekstowy 
 • Data 
 • Tylko wiadomość 
 • Rozwijana lista 
 • Wiele wyborów 
 • Tak/Nie 
 • Pola wyboru radio i pole wyboru

Obsługiwana walidacja wejścia

Możesz skonfigurować automatyczną walidację pól niestandardowego formularza rejestracji Magento. Pojawia się komunikat o błędzie, jeśli typ danych wejściowych jest nieprawidłowy. Możesz wybrać następujące walidacje wejściowe.

 • Liczba dziesiętna 
 • Liczba całkowita 
 • Adres e-mail 
 • Adres URL strony internetowej 
 • Tylko litery 
 • Litery i/lub cyfry 
 • Data

Więcej funkcji rozszerzenia Magento Atrybuty Klienta:

 • Sortowanie pozycji pól 
 • Ukryj pole przed klientem po podjęciu wartości 
 • Kontrola uprawnień do edycji pól dla klientów 
 • Ustaw domyślną wartość dla pól 
 • Ustaw pola jako obowiązkowe lub opcjonalne 
 • Obsługuje wiele widoków sklepu 
 • Dodaj niestandardowy nagłówek dla dodatkowego obszaru atrybutów

Korzyści dla sprzedawcy

 • Rozszerzenie atrybutów klienta Magento pomaga zbierać dane na temat klientów, które mogą być wykorzystane do kilku ważnych celów, takich jak analiza ankiet, cele biznesowe i poprawa doświadczenia użytkownika na Twojej stronie internetowej. 
 • Możesz edytować niestandardowe pola w dowolnym momencie z panelu administracyjnego. Pozwala to na natychmiastowe wprowadzanie zmian, gdy pojawiają się nowe trendy klientów lub gdy potrzebna jest określona informacja. 
 • Pozwala na zarządzanie różnymi typami klientów. Możesz ograniczyć niestandardowe atrybuty dla określonych typów klientów, takich jak zwykli klienci, sprzedawcy hurtowi, członkowie VIP i członkowie prywatnych wyprzedaży.

Korzyści dla klientów

 • Klienci mogą edytować informacje w polach ze swojej sekcji "Moje konto". Pomaga to zarządzać informacjami wprowadzonymi w polach rejestracyjnych w dowolnym momencie. 
 • Walidacja danych wejściowych w polach pomaga klientom wprowadzić prawidłowy typ informacji wymaganych w polach. Jeśli zostaną wprowadzone nieprawidłowe informacje, pojawi się komunikat o błędzie, aby poprawić klientów. 
 • Rozszerzenie atrybutów klienta Magento pozwala klientom pominąć opcjonalne pola i wypełnić tylko wymagane lub obowiązkowe pola wymagane

Reviews & Ratings

Frequently Asked Questions