version1
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14
version2
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.2.4, 1.9.3.2
Based on 0 reviews
1.2.0

Profesjonalna pomoc techniczna for Magento 1

1.2.0
Options
Include
145.00
Qty:
Description

Rozszerzenie Magento Help Desk pozwala Twoim klientom na wysyłanie zgłoszeń dotyczących Twoich produktów za pomocą kompleksowego systemu obsługi zgłoszeń. Pozwala ono tworzyć działy, korzystać z 5 rodzajów szablonów z narzędziami do automatycznej odpowiedzi, zmieniać priorytety oraz przeglądać statystyki zgłoszeń z panelu administracyjnego. Możesz dostosować ustawienia dla frontendu i włączyć powiadomienia, aby otrzymywać informacje za każdym razem, gdy zostanie wygenerowane zgłoszenie. Zarządzaj działem wsparcia, sprzedaży i obsługi klienta za pomocą systemu zgłoszeń Magento FME. Rozszerzenie Magento Help Desk z dumą figuruje na Magento Marketplace.

 • Zaawansowany system zarządzania biletami dla Magento.
 • Zarządzaj statusem, odpowiedziami i priorytetami biletów.
 • Twórz wielokrotne działy i przeglądaj statystyki biletów.
 • Twórz szablony wielokrotnych wiadomości e-mail i gotowe odpowiedzi.
 • Wysyłaj automatyczne odpowiedzi, alerty i powiadomienia e-mail dotyczące biletów.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • configuration
 • post reply
 • post ticket
 • ticket deapartment
 • ticket details
 • ticket notes
 • ticket premade
 • ticket priorities
 • ticket stats
 • ticket status
 • ticket templates details
 • ticket templates
 • tickets
configuration
configuration
post reply
post reply
post ticket
post ticket
ticket deapartment
ticket deapartment
ticket details
ticket details
ticket notes
ticket notes
ticket premade
ticket premade
ticket priorities
ticket priorities
ticket stats
ticket stats
ticket status
ticket status
ticket templates details
ticket templates details
ticket templates
ticket templates
tickets
tickets

POWIERZCHNIA CECH ROZSZERZENIA POMOCY TECHNICZNEJ MAGENTO

Zarządzanie Zgłoszeniami

Możesz przeglądać zgłoszenia wysłane przez klientów i zmieniać ich ustawienia

Tworzenie Działów

Tworzenie działów dla konkretnych zgłoszeń i przypisywanie do nich automatycznych odpowiedzi

Szkice Wielu Szablonów Email

Możesz sporządzić do 5 różnych rodzajów szablonów email dla automatycznych odpowiedzi

Powiadomienia Email

Możesz tworzyć szablony do wysyłania powiadomień email do klientów i personelu

Statystyki Zarządzania Zgłoszeniami

Statystyki zarządzania zgłoszeniami pozwalają na przeglądanie liczby zgłoszeń wysłanych do poszczególnych działów

Auto Replies

Tworzenie i Włączanie/Wyłączanie automatycznych odpowiedzi dla określonych działań

Prosty Formularz Generowania Zgłoszeń Dla Klientów

Formularz generowania zgłoszeń w rozszerzeniu obsługi klienta Magento umożliwia klientom łatwe wprowadzenie swoich danych w polach tekstowych i wybór z listy rozwijanej.

Nagłówek Zgłoszenia & Opis

Klienci mogą dodać tytuł i opis zgłoszenia w polach tekstowych

Przesyłanie Pliku

Włączanie/Wyłączanie funkcji przesyłania plików dla klientów. Możesz również ograniczyć rozmiar pliku oraz formaty plików.

Wybór Działu & Priorytetu

Możesz wybrać priorytet działu jako Wysoki, Średni lub Niski

Ustawienia Dla Bloku Aktualności

Ta sekcja pozwala na przeglądanie zgłoszeń i ich szczegółów z sekcji zarządzania zgłoszeniami

Informacje o Zgłoszeniu

Informacje o zgłoszeniu pokazują wszystkie szczegóły wprowadzone przez klienta, takie jak data wystąpienia problemu, status, działy, priorytet oraz historia wiadomości

Historia Wiadomości

Historia wiadomości jest prezentowana w środku w stylu akordeonu. Możesz przeglądać wiadomości i odpowiedzi, klikając na daty.

Priorytet zgłoszenia

Możesz ustawić priorytet zgłoszenia z opcji konfiguracji jako Wysoki, Średni lub Niski. Zgłoszenie złożone przez klienta jest automatycznie przesyłane do domyślnego działu.

Status zgłoszenia

Status zgłoszenia jest wyświetlany jako pierwszy na formularzu. Potwierdza on, czy zgłoszenie jest nowe, oczekujące, oczekujące na odpowiedź klienta czy spam.

Wysłanie odpowiedzi

Możesz wysłać wiadomość odpowiedzi do klienta, wprowadzając niestandardową wiadomość lub korzystając z gotowej odpowiedzi.

Pobierz plik

Pliki przesłane przez klientów za pomocą formularza zgłoszenia, takie jak obrazy i dokumenty, mogą być pobierane z sekcji zarządzania zgłoszeniami.

Zarządzanie działami w rozszerzeniu Magento Customer Service Extension

Tworzenie działów pozwala przekierować rodzaj zgłoszeń do odpowiednich członków personelu.

Utwórz wiele działów

Utwórz tyle działów, ile chcesz.

Podpis działu

Pisanie podpisów działu sprawia dobre wrażenie na klientach.

Adres e-mail działu

Przypisz adresy e-mail do działów.

Powiązane zgłoszenia

Wyświetl wszystkie powiązane zgłoszenia z odpowiedniego działu.

Zarządzanie szablonami emaili i gotowymi odpowiedziami

Ta funkcja pozwala na przygotowanie zapasowych szablonów emaili do automatycznych odpowiedzi dla klientów i personelu.

Utwórz wiele szablonów jako automatyczne odpowiedzi emailowe dla:

 • Powiadomienia dla użytkownika o pomyślnym utworzeniu nowego zgłoszenia
 • Powiadomienie o nowej wiadomości dla użytkownika
 • Powiadomienie o zamknięciu zgłoszenia dla użytkownika
 • Alert o nowym zgłoszeniu dla odpowiedniego personelu/działu
 • Powiadomienie dla personelu/działu o nowej wiadomości wysłanej przez użytkownika w zgłoszeniu

Utwórz wiele gotowych odpowiedzi

Możesz tworzyć i zapisywać nieograniczoną liczbę gotowych odpowiedzi. Pozwala to dołączać te odpowiedzi bezpośrednio, gdy klient zamieszcza zgłoszenie z sekcji zarządzania zgłoszeniami.

Opcje konfiguracji

Możesz dostosować ustawienia z opcji konfiguracji, takie jak priorytet zgłoszenia, domyślny dział, status, domyślny email i automatyczna odpowiedź.

Ogólne ustawienia

Wybierz Tak/Nie, aby Pokazać/Ukryć priorytet zgłoszenia i dział na frontendzie. Ustaw priorytet zgłoszenia i status za pomocą domyślnych szablonów emaili. Ta sekcja pozwala również na włączenie przesyłania plików i ustawienie limitu wielkości i formatów plików. Możesz również wybrać opcję dla klientów do przesyłania wiadomości.

Alerty i powiadomienia

Skonfiguruj ustawienia powiadomień dla nowych zgłoszeń i nowych wiadomości. Możesz również podać domyślny tytuł dla alertów, adres e-mail dla alertów i adres e-mail dla kopii carbonowej.

Automatyczna odpowiedź

Edytuj ustawienia automatycznej odpowiedzi, umożliwiając automatyczną odpowiedź dla nowego zgłoszenia, nowej wiadomości i po zamknięciu zgłoszenia.

Korzyści dla handlowców

 • To wszechstronne rozszerzenie obejmuje wszystkie funkcje i cechy wymagane do zarządzania online zgłoszeń dla klientów. Tworzy łatwy w użyciu help desk do natychmiastowej odpowiedzi na klientów. 
 • Możesz śledzić wszystkie działania z backendu i centralnie zarządzać zgłoszeniami poprzez działy, priorytety i wiadomości. 
 • Automatycznie zapisuje wszystkie Twoje dane oraz dane klientów za pośrednictwem jednego kanału. Umożliwia to szybki i bezproblemowy system odpowiedzi, który zapobiega utracie e-maili i tworzy bariery komunikacyjne.

Korzyści dla klientów

 • Rozszerzenie Help Desk od FME pozwala klientom na przesyłanie nieograniczonej liczby zgłoszeń dotyczących problemów, z którymi się zmagają. Tworzy to most komunikacyjny między handlowcem, zapewniając szybką i efektywną odpowiedź czasową. 
 • Klienci mogą przesyłać pliki podczas składania zgłoszenia. Pozwala to im dokładniej opisać problem dotyczący Twoich produktów i usług. 
 • Automatyczne powiadomienia emailowe informują klientów i zapewniają im, że ich zgłoszenie zostało złożone. Klienci mogą sprawdzić status i priorytet swojego zgłoszenia z sekcji mojego konta oraz wysyłać wiadomości do odpowiedniego działu.

Reviews & Ratings

Frequently Asked Questions