version1
1.8.x - 1.14.x
version2
1.4.x - 1.9.4
Based on 0 reviews
3.9.1

Sklep według marek i producentów for Magento 1

3.9.1
Options
Include
52.00
Qty:
Description

Rozszerzenie Magento Shop by Manufacturers tworzy elegancką stronę docelową dla producentów/marek z możliwością dostosowania nagłówka/podtytułu. Zawiera suwak wyróżnionych marek, widok według logo lub tekstu, alfabetyczne listy marek i wiele innych zaawansowanych funkcji. Magento Shop by Brand z dumą został opublikowany na rynku Magento.

  • Features
  • Product Reviews
  • FAQS
  • Related Products
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  • Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands
  Magento Shop By Manufacturers - Brands

  Wersja 3 Sklepu według Marek pochodzi z drobiazgowymi funkcjami, które przekraczają oczekiwania, aby doskonale zarządzać markami na Twojej stronie. Wiele nowych i ulepszonych funkcji zostało wprowadzonych do tego modułu, aby umożliwić doskonałą prezentację i oszałamiającą nową funkcjonalność rozszerzenia Marek na Twojej stronie internetowej.

  Na froncie marki są widoczne na stronach z listami, stronach szczegółów produktów oraz na osobnej dedykowanej stronie producenta. Na stronach z listami marki pojawiają się w konfigurowalnej nawigacji z lewej strony. W nawigacji po lewej stronie Producenci mogą być prezentowani w menu rozwijanym lub w widoku listy, zgodnie z konfiguracją z backendu. Marki mogą również być włączone z backendu, aby pojawić się na stronie szczegółów produktu z niestandardowym tekstem nagłówka i odnośnikiem do innych produktów tej samej marki.

  Strona Producenta

  Na stronie producenta suwak wyróżnionych marek jest wyświetlany na górze. Pod tym suwakiem prezentowane jest alfabetyczne zestawienie marek. Klienci mogą wybrać dowolną literę alfabetu, aby wyświetlić odpowiednie marki. Dla wygody klientów mają opcje "Wyświetlaj producentów według logotypów" lub "Wyświetlaj producentów według tekstu". Klienci mogą kliknąć na dowolną markę, aby zobaczyć jej produkty na osobnej stronie.

  Z backendu dostępne są osobne sekcje, umożliwiające łatwą konfigurację rozszerzenia, takie jak Zarządzanie Producentami, Import/Eksport, Import według Kodu Atrybutu, Import z Magento i Konfiguracja. Dla administratorów sklepu większość opcji jest konfigurowalna, takich jak układy stron, logotypy, widok marek i wiele innych. Poniżej podsumowano główne funkcje tego najlepiej sprzedającego się rozszerzenia Magento,

  Strona Sklepu według Producenta:

  • Dowolny układ strony, taki jak 1 kolumna, 2 kolumny itp. 
  • Dowolny nagłówek strony, tytuł, krótki opis dla marek i adresy URL SEO 
  • Elegancki suwak wyróżnionych marek 
  • Wyświetlanie Producentów zarówno za pomocą Logotypu, jak i tylko nazwy marki 
  • Alfabetyczna lista producentów dla lepszej nawigacji i wyświetlania 
  • Klienci mogą wyświetlać producentów według tekstu/logotypu 
  • Dostosuj szerokość, wysokość i kolor logotypów producentów 
  • Sortuj producentów alfabetycznie lub według daty utworzenia 
  • Kolejkuj producentów rosnąco/malejąco 

  Sklep według Producentów - Strona szczegółów produktu:

  • Włącz/Wyłącz wyświetlanie marek na stronie szczegółów produktu 
  • Dowolny nagłówek, kolor, szerokość i wysokość logotypu 
  • Włącz odnośnik do innych produktów tej samej marki 

  Sklep według Marek - Nawigacja lewa:

  • Wyświetl produkty w menu rozwijanym lub widoku listy 
  • Ogranicz liczbę produktów wyświetlanych w lewej nawigacji 
  • Sortuj alfabetycznie lub według daty utworzenia 
  • Kolejkuj rosnąco lub malejąco 

  Blok Wyróżnionych Producentów:

  • Niestandardowy nagłówek, kolor, wysokość i szerokość logo producenta 
  • Niestandardowa szerokość suwaka 
  • Sortowanie producentów alfabetycznie lub według daty utworzenia 
  • Kolejkowanie producentów rosnąco/malejąco

  Konfiguracja i Inne Funkcje:

  • Wszechstronne sekcje konfiguracyjne dla łatwego zarządzania 
  • Maksymalna liczba opcji konfigurowalnych

  Funkcje SEO

  • Importowanie producentów z pliku CSV 
  • Importowanie producentów według kodu atrybutu 
  • Importowanie z atrybutu "Producent" w Magento 

  Synchronizacja i optymalizacja:

  • Rozszerzenie oparte na prototypie, brak używanych innych skryptów JavaScript 
  • Synchronizacja marek z tego modułu wynosi 100%, tj. przy tworzeniu/aktualizacji/usuwaniu marki ma to wpływ na atrybut "Producent" w Magento 
  • Synchronizacja marek z atrybutu "Producent" w Magento jest wykonywana tylko wtedy, gdy zostanie utworzona nowa marka.Nie działa przy aktualizacji ani usunięciu marki. 
  • Podczas tworzenia marki nie jest ona dodawana do modułu "Marek", lecz dopiero wtedy, gdy zostanie przypisana do jakiegokolwiek produktu.

  Sklep według Producentów - Frontend

  Na stronie głównej marki są widoczne na stronach z listami, stronach szczegółów produktów oraz na osobnej dedykowanej stronie producenta. Na stronach z listami marki pojawiają się w konfigurowalnej nawigacji z lewej strony. W nawigacji po lewej stronie Producenci mogą być prezentowani w menu rozwijanym lub w widoku listy zgodnie z konfiguracją z backendu. Marki mogą również być włączane z backendu, aby pojawić się na stronie szczegółów produktu z niestandardowym tekstem nagłówka i odnośnikiem do innych produktów tej samej marki.

  Na stronie producenta na górze wyświetlany jest suwak wyróżnionych marek. Tworząc marki, można je oznaczyć jako wyróżnione, aby zostały one podświetlone w tym suwaku. Poniżej tego suwaka przedstawiona jest alfabetyczna lista marek. Klienci mogą wybrać dowolną literę alfabetu, aby wyświetlić odpowiadające jej marki. Dla wygody klientów mają opcje "Wyświetl producentów według logotypów" lub "Wyświetl producentów według tekstu". Klienci mogą kliknąć na dowolną markę, aby zobaczyć jej produkty na osobnej stronie.

  Sklep według Producentów - Backend

  Zostały dostarczone oddzielne sekcje do zarządzania markami, takie jak zarządzanie producentami, import/eksport i konfiguracja itp. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o każdej z nich.

  Menadżer Producentów:

  Siatka Producentów:

  • Pokazuje identyfikator producenta, logo, nazwę, identyfikator SEO, łączną liczbę produktów powiązanych z tą marką, adres URL strony internetowej, status oraz odnośnik do edycji tego producenta 
  • Zmień status lub usuń, wybierając dowolną markę z siatki i wybierając odpowiednią opcję 

  Eksport do CSV:

  • Możesz eksportować marki do pliku CSV lub XML 
  • Wybierz typ pliku, który chcesz zapisać, i kliknij przycisk Eksportuj 

  Dodaj Producenta:

  Informacje o producencie:

  • Wprowadź tekst, który będzie widoczny jako nazwa marki 
  • Wprowadź przyjazny dla wyszukiwarek internetowych adres URL dla tej strony marki 
  • Wprowadź adres URL strony internetowej tego producenta 
  • Wybierz "Tak" z menu rozwijanego, aby oznaczyć go jako wyróżniony producent. W takim przypadku pojawi się w suwaku wyróżnionych marek na stronie producenta 
  • Wprowadź informacje adresowe dla lokalizacji tego producenta 
  • Wybierz żądany widok sklepu 
  • Włącz lub wyłącz ten moduł 
  • Wprowadź opis producenta, który będzie widoczny razem z nim 
  • Prześlij żądane logo marek, klikając przycisk Wybierz plik 

  Informacje Meta:

  • Wprowadź informacje meta, takie jak tytuł strony, słowa kluczowe i opis 

  Dane kontaktowe:

  • Wprowadź informacje kontaktowe osoby, takie jak imię, telefon, faks, e-mail i adres 

  Dołącz Marki do Produktów:

  • Zresetuj filtr i wybierz produkty, aby powiązać je z tym producentem 

  Importuj/Eksportuj Marki:

  • Możesz importować marki z pliku CSV. Wybierz odpowiedni plik, klikając "Wybierz plik", a następnie "Importuj producentów" 
  • Kliknij przycisk "Eksportuj producentów", aby uzyskać wszystkie informacje o producentach w pliku CSV 

  Importuj według kodu atrybutu Magento:

  • Możesz importować producentów według ich odpowiednich atrybutów 

  Importuj z atrybutu "Producent" w Magento:

  • Kliknij przycisk "Rozpocznij importowanie", aby automatycznie importować marki z Magento na podstawie atrybutu "Producent"

  Konfiguracja

  Lista Producentów:

  Te ustawienia są stosowane na stronie Producenta,

  • Wybierz dowolny układ strony obsługiwany przez Magento, takie jak 2 kolumny z prawej belką, 2 kolumny z lewą belką, 3 kolumny itp. 
  • Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany jako tytuł strony 
  • Wprowadź tekst, który ma być nagłówkiem na stronie Producenta 
  • Wprowadź przyjazny dla wyszukiwarek internetowych adres URL dla tej strony 
  • Wprowadź wartość liczbową, aby ograniczyć maksymalną liczbę Marek wyświetlanych pod dowolnym symbolem 
  • Wybierz "Tak" z menu rozwijanego, aby wyświetlać logo wraz z Markami 
  • Włącz/Wyłącz opcję "Wyświetlaj według Tekstu/Logo" 
  • Wybierz "Tak" z menu rozwijanego, aby wyświetlać nagłówek alfabetyczny dla Marek 
  • Dostosuj kolor, szerokość i wysokość logo producenta 
  • Kontroluj długość krótkiego opisu Marek 
  • Wprowadź informacje meta do celów SEO 
  • Wybierz metodę sortowania z menu rozwijanego, albo "Alfabetycznie" albo według "Daty utworzenia" 
  • Wybierz kolejność rosnącą lub malejącą odpowiednio

  Strona Szczegółów Produktu:

  • Wybierz "Tak" z menu rozwijanego, aby wyświetlić informacje o Marce na tej stronie 
  • Wprowadź tekst do nagłówka 
  • Wprowadź tekst, który będzie służył jako odnośnik do innych produktów tej samej Marki. Po kliknięciu klienci zobaczą te produkty na osobnej stronie 
  • Dostosuj kolor, szerokość i wysokość logo Marki

  Ustawienia Nawigacji Lewej:

  • Ogranicz liczbę marek, które powinny być widoczne w rozwijanym menu nawigacyjnym po lewej stronie lub widoku listy 
  • Wybierz typ widoku, taki jak rozwijane menu lub widok listy 
  • Wybierz metodę sortowania z menu rozwijanego, albo "Alfabetycznie" albo według "Daty utworzenia" 
  • Wybierz kolejność rosnącą lub malejącą odpowiednio 

  Ustawienia Bloku Wyróżnionego Producenta:

  • Wprowadź tekst dla nagłówka 
  • Wprowadź pożądaną szerokość tego suwaka; zalecane opcje to: 835 dla jednej kolumny, 610 dla dwóch kolumn i 410 dla trzech kolumn 
  • Dostosuj kolor, szerokość i wysokość logo producenta 
  • Wybierz metodę sortowania z menu rozwijanego, albo "Alfabetycznie" albo według "Daty utworzenia" 
  • Wybierz kolejność rosnącą lub malejącą odpowiednio

  Importuj z Kodu Atrybutu Magento:

  • Wprowadź atrybut Magento, który powinien być rozwijanym polem do importu Producentów.

  Optymalizacje Dla Wyszukiwarek Internetowych:

  • Wprowadź sufiks adresu URL dla celów SEO

  Reviews & Rating

  Frequently Asked Questions