version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x
Based on 0 reviews
1.1.6

Rozszerzenie e-maila fakturowego for Magento 2

1.1.6
Options
Include
79.99
Qty:
Description

Pobierz dodatkowy adres e-mail od klientów wyłącznie w celu wysyłania im faktur. Rozszerzenie e-maila do faktury Magento 2 umożliwia klientom podanie swojego adresu e-mail do faktur podczas rejestracji i realizacji zamówienia. Poprawia to doświadczenie użytkownika i zmniejsza spory dotyczące faktur.

 • Dodaj pole e-maila do faktury na stronie kasy
 • Wyświetl opcję e-maila do faktury na stronie rejestracji
 • Spersonalizuj tytuł pola e-maila do faktury
 • Pozwól klientom edytować swoje e-maile do faktur
 • Zatwierdzone przez Magento Marketplace
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Invoice Email Field on Registration Form
 • Change Invoice Email From Account Dashboard
 • Invoice Email Field on Review & Payments Checkout Step
 • Invoice Email Configuration
Invoice Email Field on Registration Form
Invoice Email Field on Registration Form
Change Invoice Email From Account Dashboard
Change Invoice Email From Account Dashboard
Invoice Email Field on Review & Payments Checkout Step
Invoice Email Field on Review & Payments Checkout Step
Invoice Email Configuration
Invoice Email Configuration

MOCNE CECHY ROZSZERZENIA E-MAILA DO FAKTURY MAGENTO 2

Dodaj oddzielny adres e-mail do faktury podczas realizacji zamówienia

Z tym rozszerzeniem możesz dodać pole adresu e-mail do faktury na stronie realizacji zamówienia w Magento, co ułatwia Twoim klientom dodanie alternatywnego adresu e-mail do otrzymywania faktury. Pozwala to na wysłanie faktury na preferowany adres e-mail klienta zaraz po złożeniu zamówienia.

Pokaż pole adresu e-mail do faktury na stronie rejestracji

Zezwól, aby pole adresu e-mail do faktury pojawiło się także na stronie rejestracji. Umożliw klientom podanie adresu e-mail dedykowanego do dokumentów zakupowych.

Klienci mogą zmieniać adres e-mail do faktury

To rozszerzenie pozwala Twoim klientom edytować, usuwać lub zamieniać dodatkowy adres e-mail, który specjalnie podali do otrzymywania faktur. W przypadku zmiany adresu e-mail lub preferowania otrzymywania faktur na inny adres e-mail, mogą oni zmienić podany adres e-mail do faktury w sekcji "Moje konto".

Napisz niestandardowy nagłówek dla pola e-maila do faktury

Możesz spersonalizować wyświetlanie opcji e-maila do faktury, dodając niestandardowy nagłówek. Dodaj tekst, który jest prosty i łatwy do zrozumienia dla potencjalnych klientów. Dzięki rozszerzeniu Invoice Email Magento 2, możesz również włączać/wyłączać ścieżkę nawigacyjną (breadcrumbs).

Korzyści dla kupującego

 • Uzupełnij swoje markowanie, wysyłając faktury i potwierdzenia zakupu na więcej adresów e-mail.
 • Pozostań krok przed konkurencją, ułatwiając klientom korzystanie z dedykowanego pola e-mail do faktur na stronach Magento 2 podczas realizacji zamówienia i rejestracji.
 • Zwiększ liczbę rejestracji użytkowników na swoich stronach eCommerce, wyświetlając pole e-mail do faktur na formularzu rejestracyjnym.

Korzyści dla klientów

 • Klienci mogą przesłać kopię faktury na oddzielny adres e-mail podczas dokonywania zakupu.
 • Klienci mogą wybrać otrzymywanie dodatkowych potwierdzeń zakupu w wiadomości e-mail podczas rejestracji konta.
 • Klienci mogą upoważnić inną osobę do otrzymywania e-maili z fakturami, dokonując zmian w swoich kontach użytkownika.

Reviews & Ratings

Frequently Asked Questions