version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.2.3

Niestandardowe pola w procesie realizacji zamówienia for Magento 2

1.2.3
Options
Include
119.99
Qty:
Description

Rozszerzenie Magento 2 Custom Checkout Fields umożliwia dodanie dodatkowych pól do strony realizacji zamówienia w celu zbierania cennych informacji od klientów, pozwalając zrozumieć ich wymagania dotyczące zamówienia, zachowanie, preferencje i wiele innych. Wybierz spośród 12 różnych typów pól, aby zbierać dowolny rodzaj informacji.

 • Dodaj dodatkowe pola do strony realizacji zamówienia
 • Wybierz spośród 12 typów pól
 • Dodaj pole do dowolnego kroku realizacji zamówienia
 • Dodaj zależne niestandardowe pola do realizacji zamówienia
 • Sprawdzaj dane pola w czasie rzeczywistym
 • Wyświetlaj pola realizacji zamówienia w e-mailu z fakturą i pliku PDF
 • Ogranicz według widoków sklepu i grup klientów
 • Dodaj dymek z informacją
 • Zatwierdzone przez Magento Marketplace
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Custom Fields on One Page Checkout
 • Custom Fields on Default Checkout Page
 • Magento 2 Custom Order Fields Grid
 • Display Fields in Specific Checkout Step
 • Supported Fields Types
 • Fields Validation
 • Add Conditional Fields
 • Attach Fields to Categories
 • Attach Fields to Products
 • Display Fields Data in Invoice Email & PDF
 • Restrict Fields By Customer Groups & Store View
 • Extra Fields in Order Detail Page
 • Custom Order Fields in My Account
Custom Fields on One Page Checkout
Custom Fields on One Page Checkout
Custom Fields on Default Checkout Page
Custom Fields on Default Checkout Page
Magento 2 Custom Order Fields Grid
Magento 2 Custom Order Fields Grid
Display Fields in Specific Checkout Step
Display Fields in Specific Checkout Step
Supported Fields Types
Supported Fields Types
Fields Validation
Fields Validation
Add Conditional Fields
Add Conditional Fields
Attach Fields to Categories
Attach Fields to Categories
Attach Fields to Products
Attach Fields to Products
Display Fields Data in Invoice Email & PDF
Display Fields Data in Invoice Email & PDF
Restrict Fields By Customer Groups & Store View
Restrict Fields By Customer Groups & Store View
Extra Fields in Order Detail Page
Extra Fields in Order Detail Page
Custom Order Fields in My Account
Custom Order Fields in My Account

POTĘŻNE FUNKCJE ROZSZERZENIA MAGENTO 2 NIESTANDARDOWE POLA W PROCESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dodaj dodatkowe pola do strony realizacji zamówienia

Dzięki temu niestandardowemu rozwiązaniu pól w procesie realizacji zamówienia dla Magento 2, możesz tworzyć i dostosowywać dodatkowe pola, aby zbierać więcej cennych informacji od klientów podczas składania zamówienia.

Te informacje mogą pomóc lepiej dostosować się do potrzeb klienta. Możesz również zbierać przydatne dane. Na przykład, niestandardowy rozwijany wybór „Jak nas znalazłeś” pomoże zidentyfikować, który kanał marketingowy przynosi Ci najwięcej klientów.

Dodaj pola do dowolnego kroku procesu realizacji zamówienia

Możesz selektywnie pokazywać niestandardowe pola na konkretnych krokach procesu realizacji zamówienia, takich jak:

 • Adres rozliczeniowy
 • Adres dostawy
 • Metoda dostawy
 • Krok płatności lub przeglądu

Kompatybilne z domyślnym JEDNOETAPOWYM PROCESSEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA w MAGENTO 2

Wybierz spośród 12 różnych typów pól

Wybierz spośród 12 różnych rodzajów pól, aby stworzyć szczegółowy formularz i uzyskać cenne informacje od potencjalnych klientów. Możesz wybierać spośród:

 • Pole tekstowe
 • Obszar tekstowy
 • Edytor tekstu
 • Wyświetlacz wiadomości
 • Data
 • Tak/Nie
 • Wielokrotny wybór
 • Lista rozwijana
 • Przycisk radio
 • Pole wyboru
 • Obraz
 • Plik

Dodaj pola zależne do formularza zamówienia

Dzięki wtyczce Magento 2 Custom Checkout możesz tworzyć pola zależne, aby utrzymać porządek w formularzu zamówienia, wyświetlając tylko te pola, które są wymagane. Na przykład, możesz wyświetlić VAT tylko wtedy, gdy ktoś wybierze opcję "business" zamiast "individual".

Przypisz pola do kategorii i produktów

Utwórz nowe pola i przypisz je do określonych produktów i wybranych kategorii. To spowoduje, że pola będą wyświetlane tylko podczas realizacji zamówienia, gdy do koszyka zostaną dodane określone produkty lub produkty z wybranych kategorii.

Skonfiguruj walidację wejściową, aby uzyskać dokładne dane

Dzięki dodatkowi Magento 2 Custom Checkout Fields możesz zweryfikować dane pola w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli utworzyłeś pole dla adresu e-mail, wartość wejściowa musi być adresem e-mail. Wtyczka obsługuje następujące typy walidacji:

 • Liczba dziesiętna
 • Liczba całkowita
 • Adres e-mail
 • URL
 • Litery – Alfabetyczne
 • Alfanumeryczne - Litery (a-z, A-Z) lub Cyfry (0-9)

Wyświetl dane pól w wiadomościach e-mail i plikach PDF

Możesz uwzględnić dane pól w wiadomościach e-mail z fakturą i plikach PDF. To daje Twoim klientom przywilej zapisywania lub drukowania danych, które wprowadzili podczas procesu zamówienia.

Wyświetl dane niestandardowych pól w moim koncie

Aby ułatwić klientom unikanie ponownego wprowadzania danych w sekcji "Moje konto", możesz wyświetlić dane, które wprowadzili na stronie szczegółów zamówienia klienta.

Ogranicz pola według widoków sklepu i grup klientów

Możesz ograniczyć niestandardowe pola do określonych widoków sklepu i grup klientów. Korzystając z tej funkcji, możesz zarządzać widocznością każdego pola zamówienia zgodnie z preferencjami wybranych przez Ciebie klientów.

Kolejność sortowania dodatkowych pól

Podaj pożądaną pozycję dla dodatkowych pól zamówienia. To pomaga zorganizować kolejność wprowadzania danych i generuje pozytywne doświadczenia dla użytkowników.

Dodaj podpowiedzi (tooltip) dla dodatkowych pól

Administrator sklepu może dodać podpowiedzi dla każdego pola, co pomaga klientowi zrozumieć wymagania i dostarczyć dokładnych informacji.

Jak dodać niestandardowe pola zamówienia w Magento 2?

Krok 1: Zaloguj się do panelu administracyjnego Magento 2

Zainstaluj rozszerzenie Custom Checkout Fields od FME. Po zakończeniu instalacji, zaloguj się do panelu administracyjnego i przejdź do FMEExtensions -> Zarządzaj polami.

Krok 2: Dodaj nowe niestandardowe pola zamówienia

Kliknij „Dodaj nowy atrybut”. W zakładce „Właściwości” wprowadź właściwości niestandardowego pola, takie jak etykieta, rodzaj pola, wartość domyślna itp.

Krok 3: Przypisz dodatkowe pole do określonych grup klientów

Przypisz pole do grup klientów, aby upewnić się, że pole będzie widoczne tylko dla odpowiednich grup klientów.

Krok 4: Przypisz dodatkowe pole do konkretnych produktów i kategorii

Przypisz nowe pola do konkretnych produktów i kategorii. Pola będą wyświetlane tylko wtedy, gdy klient wybierze te produkty w koszyku.

Krok 5: Określ krok zamówienia, aby dodać dodatkowe pole

W zakładce „Właściwości sklepu”, wybierz krok zamówienia, w którym chcesz wyświetlić pole. Dodatkowo, posortuj pole, wpisując liczbę w polu tekstowym „Pozycja”.

Krok 6: Zapisz i opublikuj.

Wybierz opcję „Tak” w rozwijanym menu „Włącz na stronie zamówienia” i kliknij „Zapisz atrybut”, aby zobaczyć dodatkowe pole na stronie zamówienia w Magento 2.

Reviews & Ratings

Frequently Asked Questions