version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.0.0

Usuń konto for Magento 2

1.0.0
Options
Include
59.99
Qty:
Description

Uczyn swoje sklepy zgodne z RODO, umożliwiając klientom trwałe usunięcie ich kont. Rozszerzenie Magento 2 do usuwania kont klientów umożliwia klientom zgłaszanie prośb o usunięcie konta do administratora sklepu oraz otrzymywanie powiadomienia e-mail po usunięciu konta.

 • Szyfruj lub trwale usuwaj konta.
 • Przeglądaj prośby o usunięcie konta.
 • Przeglądaj usunięte konta.
 • Wybierz nadawcę i szablon e-mail.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • View Deleted Accounts
 • Account Deleted
 • Account Decrypted
 • Decryption Confirmation
 • View Deletion Requests
 • Encryption Confirmation
 • Encrypt Or Delete Account
 • Request Submitted
 • Deletion Confirmation
 • Submit Request
 • Delete Account Option
 • General Configuration
View Deleted Accounts
View Deleted Accounts
Account Deleted
Account Deleted
Account Decrypted
Account Decrypted
Decryption Confirmation
Decryption Confirmation
View Deletion Requests
View Deletion Requests
Encryption Confirmation
Encryption Confirmation
Encrypt Or Delete Account
Encrypt Or Delete Account
Request Submitted
Request Submitted
Deletion Confirmation
Deletion Confirmation
Submit Request
Submit Request
Delete Account Option
Delete Account Option
General Configuration
General Configuration

JAK KORZYŚCI ZE WTYCZKI DO USUWANIA KONTA MAGENTO 2?

Zgodność z RODO

Możesz dodawać treści w różnych formatach jako załączniki produktowe, aby uczynić strony docelowe bardziej informatywnymi.

Efektywne Zarządzanie Danymi

Zarządzaj wszystkimi plikami do pobrania na dedykowanej stronie i kontroluj ich dystrybucję za pomocą limitów pobierania.

Transparentność i Zaufanie

Buduje zaufanie klientów poprzez jasny i bezpieczny proces usuwania konta.

SZCZEGÓŁOWE FUNKCJE ROZSZERZENIA DO USUWANIA KONTA MAGENTO 2

Pozwól Klientom Usuwać Konto

RODO nakłada obowiązek usunięcia danych klienta. Ta funkcja nie jest dostępna w domyślnych ustawieniach Magento. Rozszerzenie do usuwania konta dodaje opcję 'Usuń Konto' w sekcji 'Moje Konto', co umożliwia klientom łatwe zgłaszanie prośby o usunięcie konta do administratora sklepu. Administrator musi respektować prośbę klienta o usunięcie konta.

Wyłączanie lub Usuwanie Kont Klientów

Gdy klient zgłasza prośbę o usunięcie konta, administrator sklepu ma dwie opcje: zaszyfruj lub usuń konto.

Poprzez zaszyfrowanie konta, konto pozostaje w bazie danych, ale klient nie może się zalogować. Dzieje się tak, ponieważ rozszerzenie dodaje unikalny kod do adresu e-mail skojarzonego z kontem. Administrator może odszyfrować z powrotem zaszyfrowane konto.

Z drugiej strony, wybór usunięcia konta skutkuje całkowitym usunięciem wszystkich związanych z kontem danych z bazy danych.

Przeglądaj Prośby o Usunięcie Konta na Siatkę

Rozszerzenie do usuwania konta Magento umożliwia przeglądanie wszystkich żądań usunięcia konta na wygodnej siatce. Siatka wyświetla istotne informacje, takie jak nazwa klienta, adres e-mail, data żądania, numer telefonu, itp. Ta funkcja jest przydatna nie tylko do zarządzania prośbami o usunięcie, ale także do celów audytu i prowadzenia ewidencji.

Przeglądaj Usunięte Konta

Przeglądaj wszystkie konta, które usunąłeś lub zaszyfrowałeś na wygodnej siatce. Ta siatka zapewnia skoncentrowany i zorganizowany widok kont, który pozwala szybko śledzić status i szczegóły każdego konta.

Konfiguruj Ustawienia E-mail

Rozszerzenie Magento 2 do usuwania kont umożliwia dostosowanie komunikacji e-mailowej związanej z usuwaniem konta. Możesz określić nazwę nadawcy, wybrać spośród dostępnych nadawców e-mail i wybrać szablon e-maila, który jest zgodny z przekazem Twojej marki i zapewnia profesjonalne i spójne podejście do komunikacji.

Reviews & Ratings

Frequently Asked Questions