version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.0.5

Zaawansowany Menadżer Układu for Magento 2

1.0.5
Options
Include
69.99
Qty:
Description

Przynosząc ostateczne udogodnienie w edycji treści i dostosowywaniu układu, Magento 2 Advanced Layout Manager działa jako zaawansowany edytor front-endu. Rozszerzenie umożliwia logowanie się jako klient i szybką edycję dowolnego produktu, kategorii, strony CMS lub bloku z poziomu front-endu oraz podgląd zmian na bieżąco.

 • Edytuj dowolną z poniższych stron z poziomu front-endu
 • Strony produktów
 • Strony kategorii
 • Strony CMS
 • Dowolny blok
 • Podgląd zmian z poziomu panelu administracyjnego na bieżąco
 • Ustaw czas logowania z poziomu front-endu
 • Zatwierdzone przez Magento Marketplace
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Frontend Product Edit Button
 • Category Page Edit Button
 • CMS Page Edit Button
 • Edit Block from Frontend
 • Preview Button
 • Frontend Login Configurations
 • Enable Frontend Edit Button on Block & CMS Page
 • Enable Frontend Editing
 • Admin Logged in As Customer
Frontend Product Edit Button
Frontend Product Edit Button
Category Page Edit Button
Category Page Edit Button
CMS Page Edit Button
CMS Page Edit Button
Edit Block from Frontend
Edit Block from Frontend
Preview Button
Preview Button
Frontend Login Configurations
Frontend Login Configurations
Enable Frontend Edit Button on Block & CMS Page
Enable Frontend Edit Button on Block & CMS Page
Enable Frontend Editing
Enable Frontend Editing
Admin Logged in As Customer
Admin Logged in As Customer

JAKO ROZSZERZENIE PRZYNOSI KORZYŚCI?

Oszczędź Czas Administratora

Administratorzy sklepu nie muszą już szukać wymaganej strony do edycji, dokonywać zmian z poziomu backendu i przechodzić do widoku klienta, aby podejrzeć wprowadzone zmiany.

Ułatwienie Dostosowywania Układu

Administratorzy mogą dodawać lub usuwać różne komponenty lub ustawiać ich układ bezpośrednio z poziomu front-endu, bez konieczności korzystania z domyślnego pulpitu nawigacyjnego Magento 2.

Logowanie Jako Klient

Administratorzy mogą zalogować się jako klient i przeglądać sklep tak, jak robiłby to klient, co ułatwia identyfikację potrzeby wprowadzenia zmian.

SZCZEGÓŁOWE FUNKCJE MAGENTO 2 ADVANCED LAYOUT MANAGER

Edytuj Dowolną Stronę Produktu

Włączając edytor front-endu z poziomu backendu, logujesz się jako klient i widzisz opcję edycji na różnych komponentach. Przejdź do dowolnej strony produktu i kliknij przycisk edycji, aby otworzyć odpowiednią stronę edycji produktu. Możesz wprowadzić wymagane zmiany i podejrzeć je na miejscu.

Edytuj Dowolną Stronę Kategorii

Podobnie jak w przypadku strony produktu, możesz przejść do dowolnej strony kategorii na froncie i użyć przycisku "Edytuj tę kategorię", aby zostać przekierowanym do jej strony edycji. Wprowadź pożądane zmiany i zapisz je. Kliknij przycisk podglądu, aby potwierdzić wprowadzone zmiany na miejscu.

Edytuj Dowolną Stronę CMS

Jeśli czujesz potrzebę edycji dowolnej strony CMS, takiej jak "O nas", "Kontakt" lub "Polityka prywatności", rozszerzenie pozwala na dokonanie zmian bezpośrednio z poziomu front-endu.

Edytuj Dowolny Blok

Jeśli dodałeś blok gdziekolwiek na swojej stronie i chcesz zmienić jego treść lub układ, możesz to łatwo zrobić. Możesz dodawać/usuwać obrazy, filmy, tekst, linki do bloku, zmieniać jego układ lub usuwać blok całkowicie.

Przycisk Podglądu na Backendzie

Jeśli wolisz dokonywać zmian z poziomu backendu, rozszerzenie oszczędza Ci konieczności przemieszczania się między widokiem klienta a stroną edycji w celu podglądu wprowadzonych zmian. Dodaje przycisk podglądu na stronach edycji produktu i kategorii, który pozwala podejrzeć zmiany, pozostając na stronie.

Ustaw Czas Logowania na Frontendzie

Ustaw czas w sekundach, przez który chcesz pozostać zalogowany na froncie. Po upływie sesji opcje edycji na froncie staną się niedostępne. Musisz się wylogować z frontu i zalogować ponownie.

Ograniczenia Według Grup Klientów i Widoków Sklepu

Możesz ograniczyć dostęp do każdego pliku dla określonej grupy klientów i widoku sklepu, aby zapobiec udostępnianiu informacji nieodpowiednim klientom. Każdy plik może być ograniczony do grupy zarejestrowanych, VIP, detalicznych i innych grup klientów.