version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.0.7

GDPR for Magento 2

1.0.7
Options
Include
99.99
Qty:
Description

Dostosuj swoją stronę internetową do przepisów RODO, aby uniknąć ewentualnych pozwów i kar. Rozszerzenie Magento 2 GDPR pomaga w uzyskiwaniu zgody na pliki cookie, umożliwia klientom prośby o usunięcie danych oraz usuwa dane osobowe użytkowników. Pozwala klientom na pobieranie swoich danych osobowych i zakupowych oraz trwałe ich usunięcie ze sklepu.

 • Spraw, aby Twój sklep Magento 2 był zgodny z RODO.
 • Zdobądź zgodę na pliki cookie przy pierwszej wizycie.
 • Usuń dane klienta na żądanie.
 • Zapewnij klientom dostęp do danych osobowych.
 • Pozwól użytkownikom wypisać się z newsletterów.
 • Zdobądź zgodę użytkownika na polityki.
 • Włącz formularz kontaktowy DPO dla klientów.
 • Zatwierdzone przez Magento Marketplace.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Acquire cookie consent from users
 • Display Proper Privacy Policy
 • User Consent in Registration Form
 • Let Customer Manage Their Data
 • GDPR Requests Grid in Admin Panel
 • Configure Labels
 • Export Data
 • GDPR Configurations
 • Customize Cookie Consent Popup
 • Newsletter & Privacy Settings
 • Agreement & Account Settings
 • Store Order Configurations
Acquire cookie consent from users
Acquire cookie consent from users
Display Proper Privacy Policy
Display Proper Privacy Policy
User Consent in Registration Form
User Consent in Registration Form
Let Customer Manage Their Data
Let Customer Manage Their Data
GDPR Requests Grid in Admin Panel
GDPR Requests Grid in Admin Panel
Configure Labels
Configure Labels
Export Data
Export Data
GDPR Configurations
GDPR Configurations
Customize Cookie Consent Popup
Customize Cookie Consent Popup
Newsletter & Privacy Settings
Newsletter & Privacy Settings
Agreement & Account Settings
Agreement & Account Settings
Store Order Configurations
Store Order Configurations

JAK KORZYŚCI ZE ZGODNOŚCI Z RODO W MAGENTO 2 PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA KORZYŚCI DLA CIEBIE?

Ochrona przed karami

UE RODO planuje nałożyć karę w wysokości 4% rocznego obrotu na podmioty, które nie stosują się do standardowych klauzul umownych.

Zdobywanie zaufania klientów

Zarządzaj wszystkimi plikami do pobrania na dedykowanej stronie i kontroluj ich dystrybucję za pomocą ograniczeń dotyczących pobierania.

Zwiększenie zwrotu z inwestycji (ROI)

Zapewnij maksymalne informacje o produkcie za pomocą interaktywnych mediów i różnych formatów treści, aby zwiększyć konwersje.

JAK KORZYŚCI ZE ZGODNOŚCI Z RODO W MAGENTO 2 PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA KORZYŚCI DLA CIEBIE?

Zdobądź zgodę na pliki cookie od odwiedzających

Prawo GDPR wymaga, abyś uzyskał zgodę na pliki cookie i poinformował klientów, kiedy Twoja strona internetowa ma zamiar używać plików cookie. Dzięki rozszerzeniu Magento 2 GDPR, możesz wyświetlić pasek powiadomień o zgodzie na pliki cookie na swojej stronie. Wyświetl przyciski „akceptuj” i „czytaj więcej” oraz dostosuj następujące opcje.

 • Dodaj politykę dotyczącą plików cookie
 • Napisz treść nagłówka
 • Skonfiguruj czas życia, ścieżkę i domenę
 • Dostosuj przyciski „Akceptuj” i „Więcej”
 • Wybierz kolory tła i przycisku

Przyznaj klientom prawo do bycia zapomnianym

Aby pozostać zgodnym z RODO, klienci powinni mieć możliwość usunięcia wszystkich zebranych na ich temat informacji. Wzmocnij klientów, umożliwiając im usunięcie swoich prywatnych danych z dowolnej strony trzeciej i zapewnij, że ich dane nie są w żaden sposób nadużywane.

Aby umożliwić klientom szybkie usunięcie ich danych z Twojej witryny, włącz opcję „Zapomnij mnie” w ich sekcji „Moje konto”. Następnie możesz zatwierdzić żądanie, klikając „Przetwarzaj żądanie” z poziomu panelu administracyjnego, a dane zostaną trwale usunięte z Twojej witryny.

Pozwól klientom uzyskiwać dostęp do danych osobowych

Jednym z wymagań RODO jest możliwość, dla klientów, wydobycia ich danych osobowych z Twojej witryny. Rozszerzenie pozwala spełnić to wymaganie, umożliwiając klientom dostęp do ich danych. Otrzymają plik PDF zawierający wszelkie lub wybrane informacje, takie jak:

Kategorie / Podkategorie

Możesz tworzyć niezależne kategorie do grupowania plików, podczas gdy podkategorie mogą być również tworzone pod rodzicem grupy.

 • Wszystkie zapisane adresy i inne informacje o koncie
 • Wszystkie zamówienia

Zarządzaj żądaniami użytkowników z oddzielnego widoku siatki

To rozszerzenie ułatwia zarządzanie żądaniami klientów o zapomnienie, wyświetlając je w centralnej siatce. Możesz użyć poniższych działań wobec każdego żądania.

 • Usuń
 • Oznacz jako wstrzymane
 • Przetwarzaj
 • Przetwarzaj tylko żądania rezygnacji
 • Przetwarzaj tylko żądania usunięcia zamówień
 • Przetwarzaj tylko żądania usunięcia konta
 • Przetwarzaj wszystkie żądania

Pozwól swoim klientom wypisać się z newslettera

RODO zapewnia, że ​​klienci mają kontrolę nad tym, czego nie chcą. Jeśli nie chcą już otrzymywać Twoich newsletterów, powinni mieć możliwość wypisania się. To moduł Magento 2 GDPR pozwala dodać pole wyboru wypisania się do Twoich newsletterów i przestać wysyłać e-maile do klientów, którzy je zaznaczą.

Zbieraj zgody użytkowników na prywatność i warunki

Musisz informować klientów, dlaczego zbierane są ich dane osobowe i w jaki sposób będziesz je wykorzystywać. Musisz również przedstawić im warunki korzystania z Twojej witryny i upewnić się, że zapoznali się i zaakceptowali Twoje zasady. To podstawowe wymaganie RODO.

Włącz sprawdzanie prywatności przy subskrypcji

Możesz utworzyć obowiązkowe lub opcjonalne pole wyboru dotyczące polityki prywatności na stronie rejestracji użytkownika, dzięki czemu klienci dokładnie przeczytają ją przed założeniem konta. Włącz to samo dla subskrypcji mailowej.

Dodaj pole wyboru 'Regulamin'

Włącz pole wyboru 'Regulamin' i oznacz je jako obowiązkowe podczas rejestracji użytkownika. Możesz również włączyć zgody na politykę na subskrypcje mailowe.

Podaj dane Inspektora Ochrony Danych (DPO)

Inspektor ochrony danych to osoba odpowiedzialna za zapewnienie, że organizacja przetwarza dane osobowe swojego personelu i klientów zgodnie z akceptowalnymi zasadami ochrony danych.

Dzięki naszemu rozszerzeniu Magento 2 GDPR, możesz umożliwić klientom bezpośredni kontakt z DPO, udostępniając jego dane kontaktowe z następującymi opcjami.

 • Włącz formularz kontaktowy DPO
 • Podaj adres e-mail DPO
 • Dostosuj etykietę linku i tytuł strony
 • Dodaj niestandardową treść do formularza
 • Wybierz szablon e-mail

Magento 2 GDPR - Konfiguracje ogólne

Dzięki ustawieniom ogólnym konfiguracji możesz dostosować tekst nagłówka i tytułu, a także napisać niestandardową wiadomość sukcesu. Możesz:

 • Napisz niestandardowy tytuł dla zakładki związanej z RODO w sekcji 'Moje konto'
 • Dostosuj niestandardową wiadomość sukcesu dla klienta po złożeniu żądania
 • Utwórz tytuł nagłówka na stronie rejestracji

Powiadomienia e-mail dotyczące żądań GDPR

Możesz obsługiwać żądania związane z RODO, konfigurując powiadomienia e-mail.

 • Określ adres e-mail administratora do powiadomień
 • Wybierz szablon e-mail dla żądań klienta
 • Wyślij e-mail do klienta po zakończeniu żądania
 • Wybierz szablon e-mail dla odpowiedzi klienta

Nadchodzące Funkcje

 • Klienci i użytkownicy mogą poprosić o swoje dane osobowe w formie dokumentu PDF
 • Wysłać e-mail do klientów o zaktualizowanej Polityce Prywatności

Korzyści dla handlowców

 • Klienci mogą zacząć ufać Twojej stronie internetowej, dzięki poznaniu Twojej polityki prywatności i umowy, co pozwala im śmiało udostępniać swoje dane osobowe i finansowe.
 • Użytkownicy Twojej witryny odczuwają swobodę usuwania swoich profili wraz z danymi osobowymi z Twojej platformy e-commerce.
 • Opcja usuwania zamówień umożliwia użytkownikom skasowanie wszystkich danych finansowych, dostawy i rozliczeniowych, które udostępnili podczas składania zamówień.

Korzyści dla klientów

 • Klienci mogą zacząć ufać Twojej stronie internetowej, gdy dowiedzą się o Twojej polityce prywatności i umowie, co pozwala im śmiało dzielić się swoimi danymi osobowymi i finansowymi.
 • Użytkownicy Twojej witryny odczuwają swobodę usuwania swoich profili z danymi osobowymi z Twojej platformy e-commerce.
 • Opcja usuwania zamówień umożliwia użytkownikom skasowanie wszystkich danych finansowych, dostawy i rozliczeniowych, które udostępnili podczas składania zamówień.

Reviews & Ratings

Frequently Asked Questions