version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.0.0

Minimalna Kwota Zamówienia Dla Grupy Klientów for Magento 2

1.0.0
Options
Include
49.99
Qty:
Description

Segmentuj swoją strategię cenową dla różnych grup klientów i zwiększaj swoje marże zysku. Rozszerzenie Magento 2 dotyczące minimalnej kwoty zamówienia dla grupy klientów pozwala ustawić różne minimalne wymagania dotyczące zamówienia według grup klientów i wyświetla komunikat, jeśli wymaganie nie zostanie spełnione.

 • Ustaw minimalne kwoty zamówienia dla każdej grupy klientów.
 • Podstawowy subsuma lub całkowita suma do obliczenia minimalnej kwoty zamówienia.
 • Uwzględnij rabat, podatek i koszty wysyłki w całkowitej sumie.
 • Wyświetl komunikat o nie spełnieniu minimalnego wymogu.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Grand Total Message
 • Display Message
 • Write Message
 • Subtotal Or Grandtotal
 • Set MOA
Grand Total Message
Grand Total Message
Display Message
Display Message
Write Message
Write Message
Subtotal Or Grandtotal
Subtotal Or Grandtotal
Set MOA
Set MOA

JAK USTAWIENIE MINIMALNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA NA GRUPĘ KLIENTÓW PRZYNIOSŁOBY CI KORZYŚCI?

Poprawiona Rentowność

Małe zamówienia często nie są opłacalne, biorąc pod uwagę opłaty za przetwarzanie i wysyłkę. Dzięki rozszerzeniu można unikać małych zamówień o niskiej marży.

Sprzedaż Hurtowa i B2B

Rozszerzenie jest niezbędne, jeśli obsługujesz zarówno klientów B2C, jak i B2B, ponieważ pozwala ustalać minimalne zamówienia zgodnie z ich wzorcami zakupowymi.

Zwiększona Lojalność Klienta

Możesz zachęcić lojalnych klientów, oferując im niższe minimalne kwoty zamówień. To może sprzyjać powtarzalnym transakcjom.

SZCZEGÓŁOWE FUNKCJE ROZSZERZENIA MAGENTO 2 DLA MINIMALNEJ KWOTY ZAMÓWIENIA NA GRUPĘ KLIENTÓW

Ustaw Minimalną Kwotę Zamówienia Według Grup Klientów

Różne grupy klientów mają odrębne wzorce zakupowe. Klienci hurtowi zazwyczaj składają duże zamówienia, podczas gdy klienci detaliczni skłaniają się ku zamówieniom mniejszym. Rozszerzenie pozwala wdrożyć zróżnicowane strategie cenowe dla każdej grupy klientów. Na przykład, możesz ustawić wyższe minimalne wymagania zamówienia dla klientów hurtowych, jednocześnie utrzymując je na niższym poziomie dla klientów detalicznych.

Oblicz Kwotę Zamówienia na Podstawie Subsumy Lub Całkowitej Sumy

Rozszerzenie pozwala obliczyć określoną minimalną kwotę zamówienia na podstawie subsumy lub całkowitej sumy. Możesz uwzględnić rabaty, podatki i koszty wysyłki w całkowitej sumie.

Wyświetl Niestandardowy Komunikat

Napisz niestandardowy komunikat do wyświetlenia, jeśli klient nie spełni minimalnych wymagań zamówienia. To zapobiegnie przejściu klienta do kroku płatności. Możesz używać parametrów do dynamicznego pobierania zmiennych, takich jak łączna kwota zamówienia czy minimalna kwota.