version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.0.5

Archiwum zamówień for Magento 2

1.0.5
Options
Include
59.99
Qty:
Description

Przyjmij genialne podejście do archiwizacji zamówień i związanych z nimi rekordów za pomocą rozszerzenia Magento 2 Order Archive. Ręcznie usuwaj niepotrzebne dane zamówień lub skorzystaj z różnych opcji automatycznej archiwizacji zamówień. Oddzielna sekcja archiwalnych zamówień umożliwia trwałe usuwanie lub odzyskiwanie zamówień.

 • Ręczne lub automatyczne archiwizowanie zamówień.
 • Archiwizuj zamówienia według statusu i krajów wysyłki.
 • Ogranicz archiwizowanie do konkretnych klientów i widoków sklepu.
 • Archiwizuj zamówienia według ceny i/lub czasu.
 • Pokaż archiwalne zamówienia w kontach użytkowników.
 • Powiadom administratorów e-mailem o archiwizowaniu.
 • Zatwierdzone przez Magento Marketplace.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Show Archived Orders in Customer's Account
 • Allow Customers to Archive Orders
 • Option to Archive Orders From Mass Action
 • Option to Un-Archive Orders From Mass Action
 • Archive Orders From Order Details Page
 • Un-Archive Orders From Order Details Page
 • Show Archived Order Invoices in Separate Grid
 • Show Archived Order Shipments in Separate Grid
 • Show Archived Order Credit Memos in Separate Grid
 • Option to Enable/Disable Order Archive
 • Archive Orders By Order Status
 • Archive Orders of Specific Customer Groups & Store Views
 • Option to Archive Orders Manually
 • Add Archive Page Labels
 • Configure Email Notification Settings
Show Archived Orders in Customer's Account
Show Archived Orders in Customer's Account
Allow Customers to Archive Orders
Allow Customers to Archive Orders
Option to Archive Orders From Mass Action
Option to Archive Orders From Mass Action
Option to Un-Archive Orders From Mass Action
Option to Un-Archive Orders From Mass Action
Archive Orders From Order Details Page
Archive Orders From Order Details Page
Un-Archive Orders From Order Details Page
Un-Archive Orders From Order Details Page
Show Archived Order Invoices in Separate Grid
Show Archived Order Invoices in Separate Grid
Show Archived Order Shipments in Separate Grid
Show Archived Order Shipments in Separate Grid
Show Archived Order Credit Memos in Separate Grid
Show Archived Order Credit Memos in Separate Grid
Option to Enable/Disable Order Archive
Option to Enable/Disable Order Archive
Archive Orders By Order Status
Archive Orders By Order Status
Archive Orders of Specific Customer Groups & Store Views
Archive Orders of Specific Customer Groups & Store Views
Option to Archive Orders Manually
Option to Archive Orders Manually
Add Archive Page Labels
Add Archive Page Labels
Configure Email Notification Settings
Configure Email Notification Settings

JAK KORZYŚCI ZE SOBĄ MAGENTO 2 ORDER ARCHIVE?

Zaawansowane Zarządzanie Zamówieniami

Archiwizacja konkretnych zamówień zapewnia płynne i bezproblemowe zarządzanie sprzedażą, przychodami i konfliktami w sklepie.

Automatyczne Usuwanie Danych

Oszczędzaj czas automatyzując archiwizację danych swoich zamówień. Zwalniaj miejsce w sekcjach zamówień bez ludzkiego wysiłku.

Zarządzaj Archiwami Zamówień

Dzięki osobnej sekcji archiwów możesz zdecydować się na trwałe usunięcie lub przywrócenie dowolnych rekordów zamówień.

SZCZEGÓŁOWE FUNKCJE ROZSZERZENIA MAGENTO 2 ARCHIVE ORDERS

Ręczne Archiwum Zamówień

Oszczędzaj miejsce na serwerze i oczyść siatkę Zamówień, ręcznie archiwizując niepotrzebne zamówienia. Używaj różnych filtrów, aby archiwizować dane związane z zamówieniami jednym kliknięciem. Usuń zamówienia całkowicie z sekcji archiwów.

Automatyzacja Archiwizacji Zamówień

Ustaw harmonogram Cron z częstotliwością archiwizacji i czasem rozpoczęcia, aby zautomatyzować archiwizację zamówień. Programuj archiwa codziennie, co tydzień lub co miesiąc, aby utrzymać sekcję Zamówień wolną od bałaganu bez udziału człowieka.

Archiwizacja Zamówień Według Statusu, Kraju Wysyłki

Usprawnij archiwizację zamówień dla konkretnego statusu i kraju wysyłki. Na przykład możesz archiwizować wszystkie zamówienia zrealizowane, oczekujące, zamknięte lub anulowane jednym kliknięciem. Podobnie archiwizuj zamówienia na podstawie określonych krajów.

Usuń Zamówienia Konkretnych Klientów, Widoków Sklepu

Archiwizuj według grup klientów i widoków sklepu, jeśli chcesz, aby szczegóły zamówień konkretnych klientów szybko znikały z siatki zamówień. Przyjmij inteligentne i najprostsze metody usuwania zamówień.

Archiwizacja Zamówień Według Ceny, Czasu

Szybka archiwizacja zamówień poprzez ustawienie ceny lub limitu czasowego. Na przykład ustaw cenę na 30 USD lub czas na 20 dni, a zamówienia przekraczające tę cenę lub starsze niż 20 dni zostaną automatycznie zarchiwizowane.

Dodawanie do Archiwum Lub Odnawianie Zamówień

Dzięki tej rozszerzeniu Magento 2 order archive, możesz archiwizować pojedyncze zamówienia z poziomu strony szczegółów lub menu akcji. Jeśli archiwizujesz zamówienie przez pomyłkę, możesz je przywrócić w dowolnym momencie z oddzielnej siatki zarchiwizowanych zamówień.

Pokaż Archiwalne Zamówienia Użytkownikom

Możesz włączyć archiwizację zamówień także dla kont klientów. Mogą się zalogować do swoich kont i przeglądać swoje poprzednie zamówienia. Oszczędzaj miejsce na serwerze bez usuwania rekordów zamówień.

Otrzymuj Powiadomienia o Archiwizacji

Pozwól administratorowi sklepu otrzymywać powiadomienia e-mailowe o archiwizacji zamówień. Dodaj adres e-mail z niestandardowym tematem wiadomości.

Dostosuj Stronę Archiwum

Możesz dostosować etykietę i nagłówek strony zarchiwizowanych zamówień.

Oddzielna Siatka Dla Zarchiwizowanych Zamówień

Rozszerzenie Magento 2 order archive zapewnia oddzielną siatkę do przeglądania zamówień i związanych z nimi danych zarchiwizowanych. Otrzymujesz oddzielne sekcje dla:

 • Zarchiwizowanych zamówień
 • Zarchiwizowanych faktur
 • Zarchiwizowanych przesyłek
 • Zarchiwizowanych not kredytowych