version1
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
version2
2.1.x, 2.2.x, 2.3.x, 2.4.x
Based on 0 reviews
1.0.5

Beperk Hoeveelheid Per Categoriefor Magento 2

1.0.5
Options
Include
$79.99
Qty:
Description

Stel een hoeveelheidslimiet in voor aankopen per categorie voor elke klantengroep met behulp van de Magento 2 Limit Quantity per Category-extensie. Leg zowel een minimum- als maximumlimiet op en toon een aangepast bericht als de hoeveelheid de limiet overschrijdt of eronder valt. Gebruik een waarde om beperkingen te prioriteren.

 • Beperk aankoop per categorie.
 • Definieer een minimum- en maximumhoeveelheidslimiet.
 • Pas beperkingen toe voor elke klantengroep.
 • Toon een aangepast bericht in geval van overtreding van de regel.
 • Stel een prioriteit in voor elke beperkingsregel.
 • Goedgekeurd door Magento Marketplace.
 • Features
 • Product Reviews
 • FAQS
 • Related Products
 • Display Warning Message on Cart Page
 • Limit Cart Quantity Per Customer Group
 • Prioritize Rules to Apply Qty Limit Restrictions
 • Set Min/Max Qty Warning Message
 • Configure Rules to Limit Cart Qty
 • Supports Multiple Store Views
Display Warning Message on Cart Page
Display Warning Message on Cart Page
Limit Cart Quantity Per Customer Group
Limit Cart Quantity Per Customer Group
Prioritize Rules to Apply Qty Limit Restrictions
Prioritize Rules to Apply Qty Limit Restrictions
Set Min/Max Qty Warning Message
Set Min/Max Qty Warning Message
Configure Rules to Limit Cart Qty
Configure Rules to Limit Cart Qty
Supports Multiple Store Views
Supports Multiple Store Views

HOE PROFITEERT DE EXTENSIE U?

Voorraad en Kosten Beheren

U kunt inhoud toevoegen in een breed scala aan formaten als productbijlagen om de landingspagina's informatiever te maken.

Specifieke klantengroepen belonen

Wilt u een specifieke klantengroep speciale privileges verlenen? Vrijwaar ze van de beperking en sta toe dat ze de gewenste hoeveelheid aanschaffen binnen elke categorie.

Een betere winstmarge realiseren

Dwing klanten om in beperkte hoeveelheden te kopen binnen categorieën die hoge verzend- of verpakkingskosten met zich meebrengen om de winstmarge te verbeteren.

GEDTAILLEERDE KENMERKEN VAN DE MAGENTO 2 LIMIET QUANTITEIT PER CATEGORIE EXTENSIE

Beheer de aankoophoeveelheid op categorieniveau

You may want to prevent customers from making bulk purchases in a particular category if the stock is limited or if the shipping or packaging cost is high. Or you may want to set a minimum purchase quantity for lower-priced category products to increase profitability.

Standaard staat Magento 2 dit niet toe, en hier komt onze Magento 2 Limiet Hoeveelheid per Categorie-extensie in beeld. Hiermee kunt u een aankooplimiet instellen voor elke categorie.

Stel minimale en maximale bestelhoeveelheden in

Afhankelijk van uw verkoopstrategie kunt u de onderste en bovenste aankoophoeveelheid voor elke categorie definiëren. Klanten kunnen binnen die categorie tussen de twee limieten aankopen doen.

Beperkingen toepassen voor elke klantengroep

De extensie ondersteunt u als u wilt dat de beperkingen alleen van toepassing zijn op een specifieke klantengroep. Bijvoorbeeld, u wilt mogelijk aankopen per categorie beperken voor de klantengroep "Retailer" terwijl u de klantengroep "Wholesale" vrijstelt.

Klanten waarschuwen met een aangepast bericht

Toon een aangepast bericht wanneer een klant meer of minder koopt dan de vooraf gedefinieerde limieten voor aankopen per categorie. Het bericht informeert hen dat ze de bestelhoeveelheid voor die categorie moeten verhogen of verlagen.

Stel prioriteit in voor elke beperkingsregel

Beslis welke beperkingsregel als eerste moet worden uitgevoerd. Stel dat u wilt dat de regel voor de minimum- en maximumhoeveelheid die is ingesteld voor de categorie 'Heren', vóór de categorie 'Dames' wordt uitgevoerd, dan kunt u de prioriteit hoger instellen (1 is de hoogste). Bij dezelfde prioriteitswaarden wordt de beperking toegepast op de categorie die als eerste op de winkelwagenpagina verschijnt.